Kolejne wyróżnienie dla firmy Podhoran Polska Sp. Z o.o. Dołączyliśmy do grona firm odznaczonych „Diamentem Forbes” w województwie Łódzkim. Kryterium było zwiększenie wartości przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach w przedziale od 5 do 50 mln pln.